Egzotik, ilginç, alışılmadık ve az rastlanır olanı arayış çoğu kez hac yolculukları, dünyaya sırt çevirme, “Doğu’ya Seyahat”, bir başka ülkeye seyahat ya da farklı bir dine yönelme biçimini almıştır. Gerçek mistiklerden, Zen keşişlerinden ve de şimdilerde Hümanist ve Transpersonel Psikoloji ile ilgilenen psikologlardan öğrenilen en büyük ders, kutsal olanın sıradan olanın içinde olduğu, kişinin günlük hayatında, komşularında, arkadaşlarında, ailesinde, kendi arka bahçesinde bulunacağı ve yolculuğa çıkmanın belki de kutsal olanla karşı karşıya gelmekten bir kaçış olabileceğidir. Bu ders ise kolaylıkla göz ardı edilebilmektedir. Mucizeleri başka yerlerde aramak, bana göre her şeyin mucizevî olduğu konusundaki cehaletin kesin bir göstergesidir.

-ABRAHAM H. MASLOW