Ebu Bekir Fârisî’ye, “Sırrın (ve ruhun) sükûtu nedir?” diye sormuşlar. O da, “Geçmiş ve gelecek zaman ile meşgul olmayı terk etmektir,” demiştir.

-ABDULKERİM KUŞEYRÎ